Tu sa nachádza kotydž

Vodárenská 1761/46

+421 918 356 766

ubytovanie@kotydz.sk